Osgood-Schlatters sjukdom

Osgood-Schlatters sjukdom förekommer hos barn och ungdomar i pubertetsåldern. Det är mycket vanligt hos aktiva ungdomar, vanligare hos pojkar än flickor. Sjukdomen är ofarlig men kan vara mycket smärtsam. Det som sker vid Schlatters sjukdom är att tillväxtzoner vid patellarsenans fäste i tibia utsätts för hög belastning i samband med ökad aktivitet. Det uppstår då små bristningar och uppluckring vid fästet i benet.

Symtom

Smärta i samband med träning och vid belastning av quadriceps. Svullnad förekommer vid patellarsenans infästning och det ömmar vid tryck. Ofta bildas en utbuktning över fästet i tibia.

Behandling

Behandlingen består av information om att besvären kommer läka och gå över av sig själv. Det smärtande området kan avlastas med en knäortos. Kortvarig vila och alternativ/anpassad träning rekommenderas. Fortsatt idrottande trots smärta leder inte till att läkningstiden förlängs eller till framtida men. Röntgenundersökning är inte alltid nödvändig men kan utföras för att utesluta andra eventuella sjukdomar.

Prognos

Prognosen är i princip alltid god, det kan dock ta 1-2 år innan det läkt fullt ut.

Referenser

Brukner P, Clarsen B, Cook J, Cools A, Crossley K, Hutchinson M, m.fl. Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine. 5:e uppl. McGraw-Hill Education; 2017.

Thommé, R., Swärd, L., & Karlsson, J. (2011). Nya motions- och idrottsskador och deras rehabilitering (1:a uppl.). SISU Idrottsböcker.

 

Publicerad: 2017-06-11
Senast uppdaterad: 2023-10-28