Muskelbristning i quadriceps

Muskelbristningar i quadriceps är vanligt och uppstår ofta i samband med sprinter, hopp eller sparkar. Föreslagna riskfaktorer för skadan är fatigue, svaghet, muskelobalans och idrotter med mycket sparkar (ex. fotboll). Hos fotbollsspelare orsakar muskelbristningar i quadriceps längre frånvaro än muskelbristningar i ljumskar eller hamstrings. Som med många andra muskelbristningar är risken för ny skada hög.

Vanligast är att muskelbristningen uppstår i den distala muskel-senövergången i rectus femoris. Rehabiliteringen av muskelbristning i distala delen av rectus femoris sker ofta snabbare än vid muskelbristning i den proximala delen.

Symtom och undersökning

Patienten upplever plötslig smärta i främre delen av låret i samband med aktivitet, ofta i en explosiv rörelse som sprint, hopp eller bollspark. Ibland kan ett knäppljud höras.

Vid undersökning förekommer palpationssmärta lokalt i muskeln, töjning av muskeln gör ont och knäextension mot motstånd orsakar smärta. Om symtom som domningar eller en ”brännande” känsla upplevs bör man utesluta femoral nervskada. Vid komplett ruptur kan en defekt i muskeln palperas.

Vid skada på proximala delen av rectus femoris kan smärtan vara lokaliserad mer i höft-/ljumsktrakten på grund av muskelns ursprung på SIAI.

Behandling

Initialt används POLICE för att motverka blödning och svullnad. Behandlingen efter muskelbristning i quadriceps följer sedan ett progressivt stegrat träningsprogram med syfte att kontrollera blödning, återfå rörlighet och stärka muskulaturen. Styrketräning bör inledas med lågt motstånd och många repetitioner för att progredieras till högre motstånd med excentrisk träning. Det är viktigt att återfå full smärt-fri ROM så tidigt som möjligt. Träning för övriga kroppen är viktigt för att underhålla styrka och kondition. Vidare är det viktigt att fortsätta med träningen efter rehabiliteringen för att motverka ny skada.

Prognos

Prognosen är god. Mindre muskelbristningar tar ofta 2-3 veckor innan full återgång till idrott kan ske på ett säkert sätt. Större muskelbristningar kan ta betydligt längre tid. Risken för ny skada är dock hög och det är viktigt att fortsätta med förebyggande träning.

Referenser

Brukner, P., Clarsen, B., Cook, J., Cools, A., Crossley, K., Hutchinson, M., … Khan, K. (2017). Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine (5:e uppl.). McGraw-Hill Education.

 

 

Publicerad: 2018-03-19
Uppdaterad: 2018-03-19