PROM: Ljumske och höft

Patient-reported outcome measures (PROM) som kan användas vid höft- och ljumskbesvär är bland annat Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS). Det är ett reliabelt och validerat utvärderingsinstrument som mäter sex olika dimensioner:

  1. Symtom
  2. Smärta
  3. Aktiviteter i dagliga livet
  4. Funktion, sport och fritid
  5. Deltagande i fysisk aktivitet
  6. Livskvalitet

Finns att ladda ned här: http://koos.nu/