Snapping Hip

Snapping hip syndrome (coxa saltans) är ett tillstånd som karakteriseras av en knäppande känsla i höftregionen. Det kan ske vid olika rörelser och kan vara både intra- och extraartikulär. Utöver knäppet kan ett ljudligt “popp” och smärta uppstå.

Orsaken till snapping hip varierar, men det vanligaste är att senan från iliopsoas glider över trochanter minor eller främre delen av acetabulum vilket skapar den knäppande känslan. Det är även vanligt att det iliofemorala ligamentet glider över ledhuvudet på femur. Detta kan kallas för intern snapping hip, och uppstår ofta vid ungefär 45 grader flexion när höften rör sig från flexion till extension, framför allt då rörelsen kombineras med utåtrotation och abduktion. Knäppet kan palperas i inguinala regionen.

Snapping hip kan också bero på ett stramt iliotibialt band eller att senan från gluteus maximus glider över trochanter majorfemur. Denna typ kallas ofta för extern snapping hip och känns mer lateralt på utsidan av höften. Det uppstår vid höftflexion och -extension, framför allt då höften befinner sig i inåtrotation.

Den tredje orsaken till snapping hip är intraartikulär och kan bero på bristning av labrum runt acetabulum eller ett lösa kroppar rör sig i leden, vilket kan bero på trauma eller degeneration. Denna typ kallas ofta för intraartikulär snapping hip och en skarp smärta upplevs i ljumskregionen och främre delen av låret. Klickande/knäppande kan kännas då höften är extenderad och adduceras samt utåtroteras.