Akut omhändertagande – PRICE / POLICE

En akut skada initieras av en inflammationsrespons, som kliniskt märks genom smärta, svullnad, rodnad och nedsatt funktion. Själva inflammationen är viktig för läkningen men svullnad och blödning kan förlänga läkningstiden. Därför är det viktigt att direkt efter en skada sätta in åtgärder för att minimera svullnad och blödning. Detta kan ske genom POLICE. POLICE står för Protecion, Optimal Loading, Ice, Compression och Elevation. Andra benämningar är PRICE eller RICE, men alla syftar mer eller mindre på samma sak.

P – Protection – Skydda

Protection syftar till en kort tids skydd och immobilisering för att undvika ytterligare skada, minska storleken på hematom och minska vävnadsskadan. Under denna tid kan man överväga användning av skenor eller kryckor för att skydda det skadade området. Man vill dock inte immobilsera för länge då det kan förlänga läkningen vid vissa skador på muskel, sena och ligament. Hur länge detta sker beror helt på vilken skada som uppstått.

OL – Optimal loading – Optimal belastning

Optimal Loading – eller optimal belastning – syftar till att tidigt belasta strukturer på rätt nivå för att främja läkning. Exempelvis kan tidig belastning efter en fotledsstukning medföra snabbare reducering av smärta, svullnad och tidigare återgång till aktivitet. Vad ”optimal” belastning innebär är dock svårt att säga och beror bland annat på skadans svårighetsgrad och skadad vävnadstyp.

– Ice – Kyla

Is, eller kryoterapi, används ofta vid akut skada. Målet med kylan är att minska svullnad genom vasokonstriktion. Lokal smärtlindring tros fås genom kyla när hudtemperaturen sjunker under 15 °C på grund av sänkt ledningshastighet i nerver. Att kyla ned vävnaden så mycket kan dock vara svårt kliniskt.

Kylan appliceras ofta i 20 minuter varje/varannan timme i 48-72 timmar. För att applicera kyla kan t.ex. krossad is i en påse användas, engångs-ispåsar eller återanvändbara ”cold-packs”.

C – Compression – Kompression

Kompression är mycket viktigt efter akut mjukdelsskada för att öka trycket över vävnaden och motverka svullnad. Kompression kan kombineras med kyla för att öka trycket mer lokalt och som smärtlindring. En klassisk kompressoinslinda kan användas för att applicera kompression. Lindan bör inledas distalt om skadan och överlappa sig själv med ungefär halva bredden till ungefär en handbredd proximalt om skadan.

E – Elevation – Högläge

Högläge används genom att höja det skadade området över hjärthöjd för att minska trycket och motverka ansamling av vätska. Detta kan efter t.ex. en fot-/knäskada ske genom att den skadade ligger på rygg med foten höjd på en stol eller liknande.

Referenser

Brukner, P., Clarsen, B., Cook, J., Cools, A., Crossley, K., Hutchinson, M., … Khan, K. (2017). Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine (5:e uppl.). McGraw-Hill Education.

 

 

Publicerad: 2018-03-21
Uppdaterad: 2018-03-21