Flexor hallucis longus-tendinopati

M. flexor hallucis longus är en muskel med funktion att flektera stortån, stödja fotvalvet och assistera vid plantarflexion och inversion i fotleden. Muskelns sena löper posteriort om mediala malleolen och fäster till distala falangen på stortån.

Skademekanism

Flexor hallucis longus-tendinopati (FHL) kan t.ex. uppstå sekundärt till en överbelastning, tenosynovit eller senruptur. En vanlig orsak bland dansare (ffa. balettdansare) är överbelastning då de repetitivt går från fot i neutralläge till maximal plantarflexion. En annan orsak till tendinopati kan vara användning av för stora skor vilket gör att stortån måste ”greppa tag” om sulan i skon.

Symtom och undersökning

Symtom vid FHL-tendinopati är:

  • Smärta lokaliserad till posteromediala delen av mediala malleolen och calcaneus vid fotavveckling eller viktbäring på framfoten.
  • Smärta vid landning från hopp.
  • Smärtan kan öka vid motstånd i stortåflexion eller passiv töjning i maximal stortåextension.
  • Krepitationer i flexor hallucis longus-senan.

Behandling

Den initiala behandlingen kan innehålla kyla, undvikande av förvärrande aktiviteter som belastar flexor hallucis longus-senan, styrketräning och rörlighetsträning för flexor hallucis longus, mjukdelsbehandling, korrektion av biomekaniska felställningar i subtalarled och MTP-led, tejpning eller användning av ortos för att korrigera överpronation.

Referenser

Brukner, P., Clarsen, B., Cook, J., Cools, A., Crossley, K., Hutchinson, M., … Khan, K. (2017). Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine (5:e uppl.). McGraw-Hill Education.

 

 

Publicerad: 2017-07-14