Peroneustendinopati

En av de vanligaste överbelastningsskadorna som orsakar lateral fotledssmärta är peroneustendinopati. Peroneus brevis och longus korsar fotleden bakom den laterala malleolen. Peroneus brevis fäster till basen på metatarsale 5, och peroneus longus fäster till metatarsale 1 och os cuniforme. Peroneusmusklerna har som funktion att utföra dorsalflexion, plantarflexion samt eversion i fotleden.

Orsaker

Peroneustendinopati kan uppstå till följd av antingen akut eller återkommande inversionstrauma i fotleden eller efter överbelastning.

Orsaker till peroneustendinopati kan vara:

  • Överpronation i fotleden
  • Användning av för mjuka skor
  • Överbelastning av peroneusmuskulaturen (t.ex. efter dans, basket eller volleyboll)
  • Strama plantarflexorer (ffa. soleus)

Symtom

Patienten upplever ofta lateral fotledssmärta/hälsmärta som förvärras av aktivitet och blir bättre av vila. Lokal ömhet över peroneussenorna, ibland förekommer även svullnad och krepitationer. Vid passiv inversion samt vid aktiv eversion mot motstånd framkallas ofta smärta. Även vadmuskulaturen är ofta stram. Vid en undersökning av biomekaniken kan det förekomma en överpronation eller stramhet i subtalarled.

Behandling

Behandlingen vid peroneustendinopati involverar i första hand vila från förvärrande aktiviteter. Om tendinopatin är reaktiv kan eventuellt NSAID användas. Mjukdelsbehandling av peroneus- och vadmuskulaturen och mobilisering av fotens leder kan vara till nytta. Användning av korrekta skor kan vara viktigt och skoinlägg kan användas för att korrigera en eventuell biomekanisk abnormalitet.

När smärtan minskat kan styrketräning inledas vilket bör innefatta träning för peroneusmuskulaturen. Detta kan utföras genom till exempel aktiv eversion och plantarflexion med gummiband. Det är viktigt att utföra rörelsen i hela rörelseomfånget för att maximera muskelaktiveringen.

Referenser

Brukner, P., Clarsen, B., Cook, J., Cools, A., Crossley, K., Hutchinson, M., … Khan, K. (2017). Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine (5:e uppl.). McGraw-Hill Education.

 

 

Publicerad: 2017-11-11
Uppdaterad: 2017-11-11