Stressfraktur på fibula

Stressfrakturer på fibula är inte lika vanligt som stressfrakturer på tibia. Eftersom fibulas roll i viktbärande aktiviteter är minimal uppstår stressfrakturer i fibula istället på grund av krafter från muskelsammandragningar i skelettet.

Undersökning visar ofta lokal smärta vid palpation på fibula. Smärtan är oftast inte lika kraftig under gång som vid stressfraktur på tibia. Behandling sker genom vila från aktivitet till smärtan minskat. Sedan bör ett kontinuerligt stegrat träningsprogram inledas för att öka fibulas tålighet.

Referenser

Brukner, P., Clarsen, B., Cook, J., Cools, A., Crossley, K., Hutchinson, M., … Khan, K. (2017). Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine (5:e uppl.). McGraw-Hill Education.

 

 

Publicerad: 2017-09-22
Uppdaterad: 2017-09-22