Styrketräning för höft och knä vs. endast för knä vid patellofemoral smärta

Av Kalle Torvaldsson

Publicerad: 2019-09-21
Senast uppdaterad: 2021-01-16

Lästid: < 1 minuter

I en systematisk översiktsartikel och meta-analys från 2018 (1) undersökte författarna effekten av träning för höft och knä jämfört med träning för endast knän. De undersökte effekten på styrka, smärta och aktivitet hos individer med patellofemoral smärta.

Resultat

Författarna granskade 14 studier (RCT/CT) med totalt 673 deltagare, studierna var av blandad kvalitet. Resultaten visade att träning för höft och knä ledde till minskad smärta och ökad aktivitet jämfört med en kontrollgrupp/placebo. Dessutom var träning för höft och knä effektivare jämfört med träning för endast knä när det gällde minskad smärta och ökad aktivitet. Ingen skillnad mellan interventionerna sågs i styrka. Baserat på de inkluderade studierna kan träning 3 gånger i veckan i 6 veckor förväntas minska smärta och förbättra aktivitet hos individer med måttlig till hög patellofemoral smärta.

Slutsats

Träning för både höft och knä tillsammans är inte bara effektivt vid patellofemoral smärta, utan även effektivare än träning för knän enskilt när det gäller att minska smärta och öka aktiviteten.

Referens

  1. Nascimento LR, Teixeira-Salmela LF, Souza RB, Resende RA. Hip and Knee Strengthening is More Effective Than Knee Strengthening Alone for Reducing Pain and Improving Activity in Individuals With Patellofemoral Pain: A Systematic Review With Meta-Analysis. J Orthop Sport Phys Ther. 2018;48(1):19–31.

Dela artikeln: