Tid för återgång till idrott inom professionell fotboll – Hur lång tid tar det?

Av Kalle Torvaldsson

Publicerad: 2019-11-18
Senast uppdaterad: 2021-01-16

Lästid: 3 minuter

Det första en idrottare undrar vid skada är ofta: ”När kan jag spela igen?”. Det är inte en fråga som är lätt att svara på då många olika faktorer kan spela in, och det är svårt att säga ett exakt antal dagar det kommer ta. Om det är en vanlig skada och om behandlande terapeut har erfarenhet av skadan är det möjligt att veta ungefär hur lång tid det kan ta att återgå till idrott, men det är trots allt en uppskattning.

Att då veta hur lång tid det tar för återgång till idrott efter de vanligaste skadorna kan vara värdefull information för att ge idrottare och andra omkring en ungefärlig tidsplan att förhålla sig till. I en studie från 2019 (1) undersöktes just detta inom professionell fotboll.

Studien

Studien baseras på data från Elite Club Injury Study (ECIS), vilket är den största pågående studien med en databas innehållande 23 000 skador från professionell herrfotboll. I studien undersöktes de vanligaste time-loss-skadorna, det vill säga skador som medför frånvaro från träning eller match.

Vanligaste skadorna

Författarna undersökte de 31 vanligaste skadorna/diagnoserna, som tillsammans utgjorde 78% av alla rapporterade skador.

De tio vanligaste förstagångsskadorna och dessa frånvaro i dagar var följande. Notera att frånvarodagar anges som medianvärde, vilket i praktiken kan tolkas ungefär som att hälften av skadorna tar kortare tid och hälften av skadorna längre tid.

 1. Muskelskada i hamstrings (strukturell skada), frånvaro 13 dagar.
 2. Adduktor-relaterad ljumsksmärta, frånvaro 8 dagar.
 3. Lateral ligamentskada i fotled, frånvaro 8 dagar.
 4. Muskelskada i quadriceps (strukturell skada), frånvaro 13 dagar.
 5. Muskelskada i vader (strukturell skada), frånvaro 13 dagar.
 6. MCL-skada, frånvaro 16 dagar.
 7. Hamstringsskada (funktionell skada), frånvaro 5 dagar.
 8. Muskelkontusion i låret, frånvaro 4 dagar.
 9. Fotkontusion, frånvaro 4 dagar.
 10. Knäkontusion, frånvaro 4 dagar.

De tio vanligaste återskadorna och dess frånvarodagar var följande:

 1. Muskelskada i hamstrings (strukturell skada), frånvaro 15 dagar.
 2. Adduktor-relaterad ljumsksmärta, frånvaro 9 dagar.
 3. Lateral ligamentskada i fotled, frånvaro 7 dagar.
 4. Muskelskada i quadriceps (strukturell skada), frånvaro 16 dagar.
 5. Hälsenesmärta, frånvaro 8.5 dagar.
 6. Knäledssynovit, frånvaro 6 dagar.
 7. Muskelskada i vader (strukturell skada), frånvaro 16 dagar.
 8. Hamstringsskada (funktionell skada), frånvaro 6 dagar.
 9. Ljumsksmärta, frånvaro 5 dagar.
 10. Broskskada i knä, frånvaro 29 dagar.

Frånvarodagar efter skada

De fem förstagångsskador som resulterade i längst frånvaro var alla knäskador. Notera igen att detta är medianvärde och att det förekommer en spridning där det för vissa kan ta längre tid och för andra kortare tid.

Förstagångsskador och återskador

I studien kunde de se att vissa återskador hade signifikant längre frånvarotid jämfört med förstaskador, där hälsenesmärta, vadmuskelskada, adduktorsmärta, funktionell och strukturell hamstringskada samt strukturell quadricepsskada var de skador med signifikant längre frånvaro för återskador. Endast sett till frånvarodagar som siffra resulterade alla återskador förutom en till längre frånvaro än förstagångsskador.

Skador i olika svårighetsgrad

De skador som kategoriserades som ”milda” och resulterade i färre än 7 dagar frånvaro var främst skador på nedre extremitet av traumatisk typ, som kontusioner och kapsel-/ligamentskador eller smärta relaterad till överbelastning. I studien sågs också att hjärnskakningar resulterade i endast 5 dagar frånvaro i median, vilket är förvånansvärt lite jämfört med vad som brukar rekommenderas.

Skador som kategoriserades som ”måttliga” (7-28 dagar frånvaro) var primärt strukturella muskelskador i låren samt ljumskrelaterad smärta.

De fem skador med längst frånvaro var alla knäskador, där ACL-skada var den skada som orsakade längs frånvaro. Noterbart är att frånvarodagarna efter ACL-skada i denna studie var färre än de 9-12 månader som brukar rekommenderas. Sannolikt beror detta bland annat på att professionella fotbollsspelare får den bästa möjliga vården och har möjlighet att ägna en mycket stor del av sin tid till rehabilitering.

Det verkar också som att allvarliga skador (mer än 28 dagar frånvaro) hos professionella fotbollsspelare är relativt ovanligt, där endast ACL-skada och lateral meniskskada resulterade i mer än 28 dagar frånvaro.

Sammanfattning

Detta var en intressant studie som kan bidrar med insikter i hur lång tid det tar för rehabilitering efter de vanligaste skadorna inom fotboll. Den vanligaste förstagångs- och återskadan var hamstringsskada. Majoriteten av återskadorna resulterade i längre frånvaro än förstagångsskadorna, men frånvaron var signifikant längre för endast sex skador. Studien såg dock också att den mesta frånvaron var kopplad till milda eller måttliga skador. Det bör poängteras också att resultaten från studien endast kan appliceras på elitfotboll, och det kan vara så att frånvaron är längre hos fotbollsspelare på lägre nivåer.

Läs hela studien för mer information!

Referenser

 1. Ekstrand J, Krutsch W, Spreco A, Van Zoest W, Roberts C, Meyer T, et al. Time before return to play for the most common injuries in professional football: a 16-year follow-up of the UEFA Elite Club Injury Study. Br J Sport Med [Internet]. 2019;0:1–6.

Dela artikeln: