Diagnos, behandling och prevention av fotledsstukning

Fotledsdistorsion (stukning) är en av de vanligaste skadorna inom idrotten. Inom elitfotboll utgör fotledsdistorsion 7 procent av alla skador (1), men det är också en vanlig skada i den generella populationen (2). En stor del av de som drabbas av …

Risken för knäartros ökar 4-6 gånger efter allvarlig knäskada

Knäskador är mycket vanliga inom idrott och kan ha en stor påverkan på framför allt den skadade individen, men även samhället i stort. Många knäskador leder till lång rehabilitering, inte helt ovanligt över ett år, och kan medföra flera negativa …

Riskfaktorer för muskelbristning i vader inom idrott

Green och Pizzari (1) publicerade 2017 en systematisk översiktsartikel som undersökte riskfaktorer för muskelbristning i vadmuskulaturen. I studien inkluderades endast artiklar som undersökte antingen en primär eller återfallsskada för vadmuskelbristning, och som undersökte data relaterat till inre eller yttre riskfaktorer. …

Kriterier för återgång till idrott efter hamstringsskada

Muskelskada i hamstrings är en av de vanligaste skadorna bland professionella fotbollsspelare med en hög återfallsrisk. I en studie av Zambaldi et al. (1) genomfördes en sk ”Delphi-metod” för att nå ett konsensus kring kriterier för återgång till idrott efter …

Muskelskador inom fotboll – Epidemiologi

Muskelskador är bland de vanligaste skadorna inom fotboll och har rapporterats stå för 20-37 % av alla skador bland proffsfotboll samt 18-23 % bland amatörfotboll. Muskelskador kan innefatta olika typer av skador, som bristningar, DOMS och kontusioner. I en studie …