Blogg & Artiklar

2019-11-18
av Kalle Torvaldsson

Tid för återgång till idrott inom professionell fotboll – Hur lång tid tar det?

Det första en idrottare undrar vid skada är ofta ”när kan jag spela igen?”. Det är inte en fråga som är lätt att svara på då många olika faktorer kan spela in, och det är svårt att säga ett exakt antal dagar det kommer ta. Att veta hur lång tid det tar för återgång till idrott efter de vanligaste skadorna kan vara värdefull information för att ge idrottare och andra omkring en ungefärlig tidsplan att förhålla sig till.
Läs mer

2019-11-11
av Kalle Torvaldsson

Rehabilitering på fältet: Ett 5-stegsprogram för fotbollsspelare

Rehabilitering på fältet är en otroligt viktig del vid rehabilitering av en skada, och övergången till ordinarie fotbollsträning är en komplex del av rehabiliteringen. Buckthorpe et al. har tagit fram riktlinjer och 5 steg för att underlätta denna process och optimera förutsättningarna för fotbollsspelarens återgång till full träning.
Läs mer

2019-11-04
av Kalle Torvaldsson

Rehabilitering på fältet: 4 grunder för högkvalitativ rehabilitering

Rehabilitering efter skada innefattar flera faser, från den akuta fasen direkt efter skada till fasen för återgång till idrott. En del av rehabiliteringen som det kanske inte alltid läggs tillräckligt fokus på är rehabiliteringen som sker på fältet, exempelvis på själva fotbollsplanen. Detta är en viktig fas, men hur kan den läggas upp på bästa sätt och vad är viktigt att tänka på?
Läs mer

2019-10-28
av Kalle Torvaldsson

Myter om träningsbelastning, skada och prestation

Träningsbelastning, skada och prestation är tre områden som det forskats en hel del inom och områden som blivit allt populärare när det gäller att exempelvis monitorera träningsbelastning för att minska skador och förbättra prestation. Trots denna ökade forskning på området förekommer myter och feltolkningar av aktuell forskning.
Läs mer

2019-10-21
av Kalle Torvaldsson

Nordic hamstring för att förebygga hamstringsskador

Hamstringsskada är en väldigt vanlig skada inom vissa idrotter, framför allt inom idrotter som involverar löpning, sprint och ”stretch”-moment. Inom fotboll är hamstringsskada den vanligaste skadan. Nordic hamstring är en övning för att förebygga hamstringsskada, men hur ska man träna för att få bästa resultat?
Läs mer

2019-10-14
av Kalle Torvaldsson

Modell för återgång till idrott (StARRT framework)

Återgång till idrott är ofta en utmaning och beslutet baseras på många faktorer. Dessutom kan olika terapeuter göra olika bedömningar vilket kan leda till bland annat missförstånd, tappat förtroende, eller för tidig återgång till idrott. Det är därför viktigt att återgång till idrott baseras på en strukturerad modell som skapar tydlighet för patienten, terapeuten och alla inblandade. En sådan modell är StARRT-modellen.
Läs mer

2019-10-07
av Kalle Torvaldsson

Diagnos, behandling och prevention av fotledsstukning

Fotledsstukning är en av de vanligaste skadorna inom idrotten. En stor del av de som drabbas av en fotledsstukning kommer någon gång att stuka samma fotled igen, och det är vanligt med återkommande besvär av smärta och svullnad. På grund av att fotledsstukning är så vanligt, och att det är en skada som kan medföra långvariga besvär, är det viktigt med forskning som undersöker hur skadan kan diagnosticeras, behandlas och förebyggas.
Läs mer

2019-09-26
av Kalle Torvaldsson

Risken för knäartros ökar 4-6 gånger efter allvarlig knäskada

Knäskador är vanliga inom idrott och kan ha en stor påverkan på den skadade individen, och även samhället i stort. Många knäskador leder till lång rehabilitering och kan medföra flera negativa effekter på sikt. En av de riskfaktorer som finns för att utveckla knäartros är en tidigare allvarlig knäskada, såsom främre korsbandsskada, meniskskada eller en kombinationsskada.
Läs mer

2019-09-21
av Kalle Torvaldsson

Riskfaktorer för muskelbristning i vader inom idrott

Muskelbristning i vadmuskulaturen kan vara en besvärlig skada, men vilka faktorer ökar risken för skadan? År 2017 publicerades en systematisk översiktsartikel som undersökte just riskfaktorer för muskelbristning i vadmuskulaturen, och studiens resultat du kan läsa om här.
Läs mer