Muskelkontusion i låret

Kontusion i låret (”lårkaka”) är vanligt och orsakas av en direktvåld mot muskeln. Skadan påverkar både bindväv och muskelfibrer och blödningen kan vara både intra- eller intermuskulär. Ibland kan det vara svårt att differentiera en muskelkontusion mot en muskelbristning. Muskelkontusioner är vanliga inom kontaktidrotter som fotboll, basket och handboll.

Skademekanism

En muskelkontusion kan exempelvis orsakas genom att en motståndares knä i hög fart kolliderar med låret. I idrotter som ishockey och lacrosse kan en boll/puck orsaka en kontusion. En muskelkontusion är alltid en kontaktskada.

Symtom och undersökning

Smärta uppstår direkt efter en smäll eller efter en kort stund. Svullnad kan uppstå relativt snabbt och en blodutgjutning kan synas efter någon/några dagar. Vid undersökning förekommer palpationssmärta, ofta svullnad samt smärta som ökar vid muskelkontraktion och muskeltöjning. I svårare fall är svullnaden och smärtan mycket kraftig.

Vid en intermuskulär skada är blödningen lokaliserad ytlig runt muskelbukarna, och en blodutgjutning uppstår ofta efter någon/några dagar. Denna typ av kontusion läker snabbare än en intramuskulär skada. Vid en intramuskulär skada är blödningen inuti muskeln och ingen blodutgjutning syns, detta innebär att läkningen tar längre tid.

Behandling

Vid en muskelkontusion är det mycket viktigt med snabb och korrekt insatt behandling. Initialt ska PRICE efterföljas. Kompression vid quadricepskontusion bör appliceras i en position med maximala smärtfri flexion i knäleden, dvs. med quadriceps i förlängd position. Om full viktbäring är smärtsamt kan kryckor användas för att avlasta muskeln initialt.

Behandling av muskelkontusioner kan generellt delas in i fyra faser:

  1. Kontroll av blödning.
  2. Återfå smärtfri ROM
  3. Funktionell rehabilitering
  4. Gradvis återgång till aktivitet

Rehabilitering bör stegras successivt och inledas med vila, följt av lågbelastande träning, för att sedan successivt öka belastning i takt med att smärta och funktion förbättras.

Prognos

Vid korrekt behandling med successivt stegrad rehabilitering och kontrollerad återgång till aktivitet är prognosen god. Återgång till idrott efter en liten intermuskulär blödning kan ofta ske inom någon/några veckor. Större, samt intramuskulära blödningar, tar dock längre tid.

Referenser

Brukner, P., Clarsen, B., Cook, J., Cools, A., Crossley, K., Hutchinson, M., … Khan, K. (2017). Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine (5:e uppl.). McGraw-Hill Education.

Thommé, R., Swärd, L., & Karlsson, J. (2011). Nya Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering (1:a uppl.). SISU Idrottsböcker.

 

 

Publicerad: 2018-03-21
Uppdaterad: 2018-03-21