Smärtfri rehab jämfört med rehab vid smärttröskel efter hamstringsskada – har det någon betydelse?

Av Kalle Torvaldsson

Publicerad: 2020-02-17
Senast uppdaterad: 2021-01-16

Lästid: 2 minuter

Hamstringsskada är en av de vanligaste skadorna inom idrott, och inom fotboll är det den vanligaste skadan (1). Det är dessutom en skada med hög risk för återfallsskada efter återgång till idrott vilket ställer höga krav på god rehabilitering. Det kan dock vara svårt att veta hur man ska förhålla sig till smärta under rehab, får det göra ont vid träning eller måste träningen vara helt smärtfri? Har det någon betydelse för tiden till återgång till idrott?

I en studie av Hickey et al. (2) undersöktes just detta där de bland annat jämförde tiden till återgång till idrott, isometrisk knäflexorstyrka samt återskada efter 6 månader beroende på om rehab utfördes helt smärtfritt eller vid smärttröskeln. Studien var en dubbelblindad randomiserad kontrollerad studie, där 43 män randomiserades till att antingen utföra rehabilitering smärtfritt eller vid smärttröskeln.

Träningsprotokoll

Deltagarna utförde ett standardiserad rehabprotokoll två gånger per vecka. Träningen innefattade styrketräning för hamstrings och progressivt stegrad löpning. Den enda skillnaden mellan grupperna var den smärtintensitet som tilläts under träningen. Gruppen som skulle träna smärtfritt rapporterade 0 i smärta på en skala 0-10, medan den andra gruppen tilläts en smärta upp till 4/10.

Hamstringsträningen bestod av bilaterala och unilaterala variationer av en hamstringsbrygga, höftextension i 45°, excentrisk slider och Nordic hamstring. Löpningsträningen skedde enligt ett program baserat på nio steg, med en stegring från gå/jogg-intervaller till löp/sprint-intervaller.

Deltagarna tilläts återgå till idrott när följande kriterier uppfylldes:

  • Ingen smärta vid palpation på muskeln
  • Ingen smärta under active knee extension test eller passive straight leg raise test, med ett rörelseomfång 90% eller mer jämfört med det icke-skadade benet
  • Ingen smärta under maximal isometrisk kontraktion av knäflexorer
  • Ingen smärta eller rädsla under maximal sprinthastighet

Resultat

Författarna fann att tiden (medianvärde) för godkännande till återgång till idrott var 15 dagar i smärtfri-gruppen, och 17 dagar i smärttröskel-gruppen, men denna skillnad var inte signifikant. Gällande isometrisk knäflexorstyrka sågs en snabbare återhämtning i smärttröskel-gruppen vid återgång till idrott samt efter 2 månader. I både smärtfri-gruppen och smärttröskel-gruppen sågs två återfallskador, och ingen skillnad fanns mellan grupperna.

Sammanfattning

Resultatet från denna studie tyder på att det ej är någon signifikant skillnad mellan smärtfri rehab eller rehab vid smärttröskel när det gäller återgång till idrott och att muskelstyrka snabbare återficks vid smärttröskel-rehab. Detta är intressant då det innebär att smärta ej nödvändigtvis behöver undvikas vid rehabilitering, och att man inte behöver vara rädd för smärta under rehabilitering vilket ofta är fallet. Vidare kan det innebära att mer belastande träning eventuellt kan initieras i ett tidigare skede för att snabbast möjligt återfå muskelstyrka.

Referenser

  1. Ekstrand J, Krutsch W, Spreco A, Van Zoest W, Roberts C, Meyer T, m.fl. Time before return to play for the most common injuries in professional football: a 16-year follow-up of the UEFA Elite Club Injury Study. Br J Sport Med. 2019;0:1–6.
  2. Hickey JT, Timmins AEPRG, Maniar N, Rio E, Hickey PF, Pitcher CA, m.fl. Pain-Free Versus Pain-Threshold Rehabilitation Following Acute Hamstring Strain Injury: A Randomized Controlled Trial. J Orthop Sport Phys Ther. 2020;50(2):91–103.

Dela artikeln: