Hypotalamus

Hypotalamus är en region i hjärnan lokaliserad inferiort om talamus. Det är en del av mellanhjärnan. Hypotalamus har många funktioner:

  • Kontroll av autonoma nervsystemet genom att reglera aktivitet i hjärnstammen och ryggmärgen. Påverkar bland annat blodtryck, hjärtfrekvens och tarmaktivitet.
  • Initierar den fysiska responsen på känslor som njutning och ilska. Det kan visa sig som att en arg person t.ex. får ökad hjärtfrekvens, högre blodtryck, svettas mer och blir torr i munnen.
  • Reglerar kroppstemperaturen genom att fungera som kroppens termostat. Hypotalamus får input från termoreceptorer i hjärnan och perifert i kroppen och kan initiera nedkylning (svettning) eller värmeökning (skakningar/huttrande) för att hålla kroppstemperatur på rätt nivå.
  • Reglerar känslor av hunger och mättnad.
  • Reglerar vätskebalans och känsla av törst. När vissa kroppsvätskor blir för koncentrerade aktiveras osmoreceptorer som triggar utsöndring av ADH-hormon. ADH gör att njurarna behåller mer vätska för att ”späda ut” andra ämnen. Dessutom stimuleras hypotalamiska neuron som får oss att blir törstiga och dricka mer vätska.
  • Reglerar dygnsrytmen tillsammans med andra områden i hjärnan.
  • Utsöndrar hormon via hypofysen.

Gray654

Publicerad: 2017-01-14
Senast uppdaterad: 2021-01-16