Artt. costovertebrales

Revbenen, costae, ledar med både sternum och columna vertebralis (ryggraden). Leden med sternum kallas artt. sternocostalis och leden med ryggraden kallas artt. costovertebrales. Artt. costovertebrales innefattar två leder: art. capitis costae och art. costotransversaria.

Art. capitis costae ligger mellan revbenet och foveae costales superior et inferior på två intilliggande kotkroppar och discus intervertebralis.

Art. costotransversaria ligger mellan revbenet och processus transversus. Denna led stabiliseras av lig. costotransversarium.

Dessa leder finns dock inte till alla revben. Costae 1,6 och 12 ledar endast med corpus vertebrae. Costae 6 och 12 saknar äkta kostotransversalleder.

 

 

Uppdaterad: 2019-06-11