M. erector spinae

Kallas även för det sacrospinala systemet. Muskeln består av flera mindre muskler som tillsammans utgör m. erector spinae. Det är ryggens ytligaste, kraftigaste och längsta muskler.

 • M. iliocostalis
  • M. iliocostalis lumborum
  • M. iliocostalis thoracis
  • M. iliocostalis cervicis
 • M. longissimus
  • M. longissimus thoracis
  • M. longissimus cervicis
  • M. longissimus capitis
 • M. spinalis
  • M. spinalis thoracis
  • M. spinalis cervicis

Ursprung (som grupp): Os sacrum, crista iliaca och processus spinosi från de nedre ländkotorna.

Fäste (som grupp): Revbenen, os occipitale, processus spinosus och transversus.

Funktion (som grupp): Extension och säkring av columnas upprätta ställning och balans. Lateralflexion och rotation av columna.

Innervation (som grupp): N. spinalis (C1-S3).

Övrigt: M. erector spinae är en postural muskel och väldigt viktig för hållningen.

 

 

Uppdaterad: 2019-06-14