M. erector spinae

Erector spinae är den största gruppen av de djupa ryggmusklerna. Muskelgruppen består av många muskler som lokaliseras posterolateralt om columna. Muskeln som grupp har sitt ursprung på korsbenet (os sacrum), crista iliaca och processus spinosus från ländkotorna och de nedre thorakalkotorna.

Vid den övre lumbala delen delar muskeln upp sig i tre vertikala muskelkolumner (iliocostalis, longissimus och spinalis). Dessa är i sin tur indelade ytterligare (lumborum, thoracis, cervicis och capitis), beroende på var muskeln fäster in superiort.

Som muskelgrupp agerar musklerna genom extension, lateralflexion och rotation av columna. Musklerna är även viktiga säkring av columnas upprätta ställning och balans. Erector spinae innerveras av rami dorsales nervi spinalis.

Iliocostalis

Den mest laterala kolumnen av erector spinae är iliocostalis, vilket är den bredaste av de tre musklerna.

  • Dess nedre del, iliocostalis lumborum, har sitt ursprung på crista iliaca, lateralt på sacrum och processus spinosus L1-L5 och T10-T12. Muskeln löper sedan superiort och fäster in till revben 6-12 och processus transversus på L1-L4.
  • Iliocostalis thoracis urspringer från revben 7-12, och fäster sedan in till revben 1-6 och processus transversus på C7.
  • Iliocostalis cervicis har sitt ursprung på revben 3-6 och fäster in till processus transversus C4-C6.

Longissimus

Den mellersta muskelkolumnen är longissimus, vilket är den tjockaste av musklerna.

  • Longissimus thoracis består av såväl en lumbal som thorakal del. Som helhet urspringer denna del av muskeln från processus spinosus och transversus på L1-L5, sacrum och crista iliaca. Muskeln löper superiort och fäster in till processus transversus på alla thorakalkotor samt till de nedre 10 revbenen.
  • Longissimus cervicis har sitt ursprung på processus transversus på T1-T5 och fäster in till processus transversus på C2-C6.
  • Longissimus capitis urspringer från processus transversus på C4-T5 och fäster sedan in till processus mastoideus.

Spinalis

Spinalis är den mest mediala och minsta kolumnen.

  • Spinalis thoracis urspringer från processus spinosus på T11-L2 och fäster in till processus spinosus på T1-T8.
  • Spinalis cervicis urspringer från den nedre delen av lig. nuchae och processus spinosus C7 (ibland även T1-T2), och fäster sedan in till processus spinosus C2 (axis).
  • Spinalis capitis urspringer från processus spinosus C7-T1 och fäster in till occipitalbenet.

Sammanfattning

MuskelUrsprungFäste
M. iliocostalis lumborumCrista iliaca, sacrum, processus spinosus L1-L5 och T10-T12Costae 6-12, processus transversus L1-L4
M. iliocostalis thoracisCostae 7-12Costae 1-6, processus transversus C7
M. iliocostalis cervicisCostae 3-6Processus transversus C4-C6
M. longissimus thoracisProcessus spinosus L1-L5, procesuss transversus L1-L5, sacrum, crista iliacaProcessus transversus T1-T12, costae 3-12
M. longissimus cervicisProcessus transversus T1-T5Processus transversus C2-C6
M. longissimus capitisProcessus transversus C4-T5Processus mastoideus
M. spinalis thoracisProcessus spinosus T11-L2Processus spinosus T1-T8
M. spinalis cervicisNedre delen av lig. nuchae, processus spinosus C7Processus spinosus C2 (axis)
M. spinalis capitisProcessus spinosus C7-T1Os occipitale

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-20