Fotens skelett

Foten kan delas upp i tre delar:

  1. Fotrot, tarsus
  2. Mellanfot, metatarsus
  3. Tår, digiti pedis

Fotroten – tarsus

Fotrotens skelett består av totalt sju ben. Dessa ben är ordnade i en proximal rad och en distal rad. I den proximala raden finns två ben talus och calcaneus. Fotrotens distala rad utgörs av os naviculareos cuniforme mediale, intermedium och laterale samt os cuboideum.

Talus är fotrotens näst största ben. Talus ledar mot tibia superiort och fibula lateralt. Inferiort ledar talus mot calcaneus och ventralt mot os naviculare.

Calcaneus, hälbenet, är fotrotens största ben. Det är ett avlångt ben som ligger i den bakre, plantara delen av foten. Benet skapar även en momentarm för vadens muskulatur. Calcaneus ledar ventralt med os cuboideum. Den mediala ytan ac calcaneus är djupt konkav, detta på grund av att det upptill och medialt finns ett kraftigt utskott, sustentaculum tali. Sustentaculum tali kan palperas 2-3 cm distalt om malleolus medialis. Tuber calcanei är en kraftig knöl som sträcker sig bakåt och nedåt. Tuber calcanei fungerar som fäste för hälsenan.

Os naviculare, båtbenet, är lätt att hitta då en av dess ledytor är djupt konkav som en båt. Benet ligger medialt i fotroten, framför talus och bakom ossa cuneiformia. Benet har ett avrundat utskott, tuberositas ossis navicularis, vilket utgör fäste för m. tibialis posterior. Detta utskott syns som en knöl 3-4 cm under och framför den mediala malleolen.

Ossa cuneiformia, kilbenen, består av tre ben, os cuneiforme mediale, os cuneiforme intermedium och os cuneiforme laterale. Benen är kilformade och detta är det som framkallar det tvärgående fotvalvet.

Os cuboideum, tärningsbenet, är kubformat och ligger mellan calcaneus och de två laterala mellanfotsbenen.

Mellanfoten – ossa metatarsaria

Mellanfotsbenen, ossa metatarsalia I-V, är fem ben som numreras från medialsidan. Dessa ben är små rörben och utgörs av basis, corpus och caput.

Os metatarsale I, stortån, är det starkaste och tjockaste mellanfotsbenet. Den plantara ytans laterala del skjuts fram i ett utskott, tuberositas ossis metatarsalis I, vilket utgör fäste för m. peroneus longus.

Ossa metatarsale II, III och IV har en kilformad bas. Os metatarsale V har lateralt på sin bas ett tydligt utskott, tuberositas ossis metatarsalis V, som utgör fästet för m. peroneus brevis.

Mellan mellanfotbenen och fotroten finns artt. tarsometatarseae.

Tårna – ossa digitorum pedis

Tårnas ben, ossa digitorum pedis, har samma antal, ordning och form som fingerbenen. Grundfalangen benämns som phalanx proximalis, mellanfalangen som phalanx media och ytterfalangen som phalanx distalis. Stortån, hallux, har särskilt kraftiga ben. I lilltån, digitus minimus, har ofta phalanx media och distalis växt ihop.

Mellan tårnas falanger finner vi artt. metatarsophalangeae.

Läs mer:

Publicerad: 2015-11-29
Senast uppdaterad: 2023-10-28