M. pronator quadratus

Ursprung: Distala 1/4 av ulnas framsida.

Fäste: Distala 1/4 av radius framsida.

Funktion: Pronation och sammanbindning av underarmens ben.

Innervation: N. medianus (C8-T1).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-19