M. pronator quadratus

Ursprung: Distala 1/4 av ulnas framsida.

Fäste: Distala 1/4 av radius framsida.

Funktion: Pronation av underarmen och sammanbindning av radius och ulna.

Innervation: N. medianus (C7-C8).

 

Uppdaterad: 2020-09-14