M. adductor longus

Adductor longus, den långa inåtförarmuskeln, är en platt muskel lokaliserad på insidan av låret, medialt om och nedanför pectineus.

Muskeln har sitt ursprung framtill på blygdbenet (os pubis) nedanför crista pubica och lateralt om blygdbensfogen (symphysis pubica). Initialt är muskeln smal, men blir allt bredare då den löper distalt-lateral till sitt fäste längs den mellersta 1/3 av mediala läppen av linea aspera på lårbenet.

Dess huvudfunktion är adduktion och flexion i höftleden (art. coxae), men muskeln agerar även genom att rotera höftleden inåt eller utåt beroende på benets position. Muskeln innerveras av n. obturatorius (L2-L4).

UrsprungOs pubis, inferiort om crista pubica och lateralt om symphysis pubica
FästeMellersta tredjedelen av linea aspera
InnervationN. obturatorius (L2-L4)
FunktionAdduktion och flexion i art. coxae
Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2024-02-25