M. adductor longus

Ursprung: Ventralt av os pubis under tuberculum pubicum.

Fäste: Mediala läppen av linea aspera.

Funktion: Adduktion och flexion i art. coxae.

Innervation: N. obturatorius (L2-L4).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-11