M. biceps brachii

Biceps brachii, den tvåhövdade armmuskeln, är en lång, spolformad muskel. Vid kontraktion syns muskeln vanligtvis tydligt på överarmens framsida.

Muskeln har två ursprungshuvuden, det långa huvudet (caput longum) och det korta huvudet (caput breve).

Vardera huvud övergår i en långsträckt muskelbuk som löper ner på framsidan av överarmen. Det korta huvudet ligger medialt om det långa huvudet.

Strax distalt om överarmens mitt blir de två muskelbukarna sammansmälta och löper gemensamt ner till armbågen där muskeln övergår i en kraftig sena som fäster in till tuberositas radii och fascia antebrachii.

Eftersom muskeln är en tvåledsmuskel kommer den verka över två leder: axelleden (art. humeri) och armbågsleden (art. cubiti). Muskelns funktion är flexion i såväl axel- som armbågsleden. Dessutom utför muskeln en supination av underarmen i art. radio-ulnaris.

Muskeln innerveras av n. musculocutaneus (C5-C6).

UrsprungCaput longum: tuberculum supraglenoidale
Caput breve: processus coracoideus
FästeTuberositas radii, fascia antebrachii
FunktionFlexion i art. cubiti och art. humeri, supination i art. radio-ulnaris
InnervationN. musculocutaneus (C5-C6)

Skuldra Anterior vy

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-14