M. teres major

Ursprung: Nedre 1/3 av margo lateralis scapulae och angulus inferior.

Fäste: Crista tuberculi minoris.

Funktion: Adduktion, extension och inåtrotation i art. humeri.

Innervation: N. subscapularis (C5-C7)