Diafragma

DiafragmaUrsprung: Processus xiphoideus, insidan av costa 6-12, anteriort på corpus vertebrae L1-L4 och ligg. arcuata mediale et laterale.

Fäste: Centrum tendineum.

Funktion: Primär andningsmuskel. Ökar brösthålans diameter och lyfter de nedre revbenen.

Innervation: n. phrenicus (C3-C5).

 

 

Uppdaterad: 2019-06-11