M. iliopsoas

Iliopsoas är en stor och kraftig muskel på höftens framsida. Muskeln utgörs av två andra muskler, m. iliacus och m. psoas major.

Iliacus och psoas major har individuella ursprung. Iliacus urspringer från större delen av fossa iliaca, medan psoas major har sitt ursprung på corpus vertebrae, disci intervertebrales och processus transversus T12-L5. De två musklerna fäster sedan med en gemensam sena in till trochanter minor.

Iliopsoas funktion är flexion och utåtrotation i höftleden (art. coxae), men även lateralflexion av columna (endast m. psoas major).

Iliacus innerveras av n. femoralis (L2-L3) och psoas major av rami anteriores nervi spinalis (L1-L3).

UrsprungM. iliacus: fossa iliaca
M. psoas major: corpus vertebrae, disci intervertebrales och processus transversus T12-L5
FästeTrochanter minor
FunktionFlexion och utåtrotation i art. coxae, lateralflexion av columna (endast m. psoas major)
InnervationM. iliacus: n. femoralis (L2-L3)
M. psoas major: rami anteriores nervi spinalis (L1-L3)
Iliopsoas

Iliopsoas

 

Publicerad: 2015-11-28
Senast uppdaterad: 2021-01-27