M. iliopsoas

Ursprung: Fossa iliaca, corpus vertebrae och processus transversus T12-L5.

Fäste: Trochanter minor.

Funktion: Flexion och lite utåtrotation i art. coxae. Flexion av columna lumbalis.

Innervation: N. femoralis (L1-L3).

Övrigt: Består av m. iliacus och m. psoas major.

Extremitet Nedre